اخـبـار دانشگاهی  اخـبـار دانشگاهی   تماس با ما  تماس با ما   درباره ما  درباره ما   جستجو در سایت  جستجو در سایت   عضويت در سايت  عضويت در سايت   فروشگاه سایت  فروشگاه سایت  
   صفحه اول
   زبان عمومی ارشد
   درباره نرم افزارهای گزینه آخر
   ارشد برق ››
   ارشد عمران ››
   ارشد مکانیک ››
   ارشد معماری ››
   ارشد مدیریت ››
   ارشد صنایع ››
   ارشد نفت ››
   ارشد مدیریت اجرایی ››
   ارشد مواد و متالورژی ››
   ارشد شیمی ››
   ارشد حقوق ››
   ارشد حسابداری ››
   رشته های دیگر ... ››  شمسی   

               

 

ارشد زیست شناسی جانوری  ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری ( سراسری 91 و 92 )  ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

ارشد زیست شناسی جانوری ، ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری ( سراسری 91 و 92 ) ، ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

دوره تحصیلی

کد محل تحصیل

نوع محل تحصیل

نام محل تحصیل

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال دوم

توضیحات

روزانه

23290

دانشگاه

اراک

2

-

 

روزانه

23291

دانشگاه

ارومیه

7

-

 

روزانه

23292

دانشگاه

اصفهان

6

-

 

روزانه

23293

دانشگاه

بوعلی سینا - همدان

1

-

فاقد خوابگاه

روزانه

23294

دانشگاه

تبریز

7

-

 

روزانه

23295

دانشگاه

تهران

4

-

 

روزانه

23296

دانشگاه

خوارزمی تهران

7

-

محل تحصیل کرج

روزانه

23297

دانشگاه

دامغان

6

-

 

روزانه

23298

دانشگاه

رازی کرمانشاه

3

-

فقط زن

روزانه

23299

دانشگاه

شاهد

4

-

شرایط در انتهای دفترچه

روزانه

23300

دانشگاه

شهرکرد

6

-

 

روزانه

23301

دانشگاه

شهرکرد

2

-

شیوه آموزش محور

روزانه

23302

دانشگاه

شهید باهنر کرمان

7

-

 

روزانه

23303

دانشگاه

شهید بهشتی

6

-

 

روزانه

23304

دانشگاه

شهید چمران - اهواز

5

-

 

روزانه

23305

دانشگاه

شیراز

9

-

 

روزانه

23306

دانشگاه

فردوسی مشهد

6

-

 

روزانه

23307

دانشگاه

گلستان - گرگان

2

-

 

روزانه

23308

دانشگاه

مازندران - بابلسر

3

-

 

روزانه

23309

دانشگاه

محقق اردبیلی - اردبیل

3

-

 

شبانه

23310

دانشگاه

اراک

2

-

 

شبانه

23311

دانشگاه

ارومیه

2

-

 

شبانه

23312

دانشگاه

بوعلی سینا - همدان

1

-

فاقد خوابگاه

شبانه

23313

دانشگاه

تبریز

3

-

 

شبانه

23314

دانشگاه

تهران

2

-

 

شبانه

23315

دانشگاه

خوارزمی تهران

5

-

محل تحصیل تهران

شبانه

23316

دانشگاه

خوارزمی تهران

4

-

محل تحصیل کرج

شبانه

23317

دانشگاه

خوارزمی تهران

10

-

محل تحصیل تهران - شیوه آموزش محور

شبانه

23318

دانشگاه

دامغان

2

-

 

شبانه

23319

دانشگاه

رازی کرمانشاه

2

-

فقط زن

شبانه

23320

دانشگاه

شاهد

2

-

شرایط در انتهای دفترچه

شبانه

23321

دانشگاه

شهرکرد

3

-

 

شبانه

23322

دانشگاه

شهرکرد

2

-

شیوه آموزش محور

شبانه

23323

دانشگاه

شهید باهنر کرمان

2

-

 

شبانه

23324

دانشگاه

شهید بهشتی

2

-

 

شبانه

23325

دانشگاه

فردوسی مشهد

3

-

 

شبانه

23326

دانشگاه

گلستان - گرگان

2

-

 

شبانه

23327

دانشگاه

محقق اردبیلی - اردبیل

1

-

 

پیام نور

23328

دانشگاه پیام نور

مرکز تهران

8

-

 

پیام نور

23329

دانشگاه پیام نور

مرکز تهران

15

-

شیوه آموزش محور

 

  عناوين مرتبط :
www.gozineakhar.com

کليه حقوق اين سايت برای موسسه گزینه آخر محفوظ است

برنامه نويسی و حق تکثير اين نرم افزار متعلق به ( اصفهان هاست ) ميباشد