اخـبـار دانشگاهی  اخـبـار دانشگاهی   تماس با ما  تماس با ما   درباره ما  درباره ما   جستجو در سایت  جستجو در سایت   عضويت در سايت  عضويت در سايت   فروشگاه سایت  فروشگاه سایت  
   صفحه اول
   زبان عمومی ارشد
   درباره نرم افزارهای گزینه آخر
   ارشد برق ››
   ارشد عمران ››
   ارشد مکانیک ››
   ارشد معماری ››
   ارشد مدیریت ››
   ارشد صنایع ››
   ارشد نفت ››
   ارشد مدیریت اجرایی ››
   ارشد مواد و متالورژی ››
   ارشد شیمی ››
   ارشد حقوق ››
   ارشد حسابداری ››
   رشته های دیگر ... ››  شمسی   

               

 

ارشد شیمی  کنکور کارشناسی ارشد مجموعه شیمی  ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

ارشد شیمی ، کنکور کارشناسی ارشد مجموعه شیمی ، ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

 

             نام رشتــه : مجموعه شیمی - 1203                                                     

             نام گــــرایش : شیمی فیزیک (گرایش1)

 

جمع پذیرش در کل کشور در گرایش شیمی فیزیک        

465 نفر

 

 

جمع پذیرش کل در تهران : 84 نفر                                     جمع پذیرش روزانه در تهران : 53 نفر                         

جمع پذیرش شبانه در تهران : 31 نفر

جمع پذیرش پیام نور :  160 نفر                                           جمع پذیرش بین الملل : 0                                             جمع پذیرش غیرانتفاعی : 0

 

 

 

 

            نام رشتــه : شیمی - 1203                                                                              

            نام گــــرایش : شیمی آلی (گرایش2)

 

جمع پذیرش در کل کشور در گرایش شیمی آلی        

766 نفر

 

 

جمع پذیرش کل در تهران :                                                 جمع پذیرش روزانه در تهران : 78 نفر                             جمع پذیرش شبانه در تهران :44 نفر

جمع پذیرش پیام نور :  240 نفر                                          جمع پذیرش بین الملل : 0                                             جمع پذیرش غیرانتفاعی : 0

 

 

 

 

            نام رشتــه : شیمی - 1203                                                               

            نام گــــرایش : شیمی معدنی (گرایش3)

 

جمع پذیرش در کل کشور در گرایش شیمی معدنی

433 نفر

 

 

جمع پذیرش کل در تهران : 77 نفر                                      جمع پذیرش روزانه در تهران : 47 نفر                        

جمع پذیرش شبانه در تهران : 30 نفر

جمع پذیرش پیام نور :  140 نفر                                             جمع پذیرش بین الملل : 0                                           جمع پذیرش غیرانتفاعی : 0

                          

 

 

 

             نام رشتــه : شیمی - 1203                                                                  

             نام گــــرایش : شیمی تجزیه (گرایش4)

 

جمع پذیرش در کل کشور در گرایش شیمی تجزیه

743 نفر

 

 

جمع پذیرش کل در تهران :  119 نفر                                           جمع پذیرش روزانه در تهران :  65 نفر                       جمع پذیرش شبانه در تهران : 34 نفر

جمع پذیرش پیام نور :  320 نفر                                                  جمع پذیرش بین الملل : 0                                           جمع پذیرش غیرانتفاعی : 0

                         

 

 

 

            نام رشتــه : شیمی - 1203                                                                                 

            نام گــــرایش : شیمی کاربردی(گرایش 5)

 

جمع پذیرش در کل کشور در گرایش شیمی کاربردی

 

 

 

جمع پذیرش کل در تهران : 11 نفر                                                جمع پذیرش روزانه در تهران : 6 نفر                                    جمع پذیرش شبانه در تهران : 5 نفر

جمع پذیرش پیام نور :  0                                                             جمع پذیرش بین الملل : 0                                                     جمع پذیرش غیرانتفاعی : 0

            

 

 

 

            نام رشتــه : شیمی - 1203                                                                                     

            نام گــــرایش : فتوشیمی (گرایش 6)

 

جمع پذیرش در کل کشور در گرایش فتوشیمی

41 نفر

 

 

جمع پذیرش کل در تهران :  11 نفر                                    جمع پذیرش روزانه در تهران : 10 نفر                           جمع پذیرش شبانه در تهران :1 نفر

جمع پذیرش پیام نور :  0                                                    جمع پذیرش بین الملل : 0                                           جمع پذیرش غیرانتفاعی : 0

                          

 

 

 

            نام رشتــه : شیمی - 1203                                                                         

            نام گــــرایش : علوم و فناوری نانو – نانو شیمی (گرایش 7)

 

جمع پذیرش در کل کشور در گرایش آموزش شیمی

32 نفر

 

 

جمع پذیرش کل در تهران :  12 نفر                                     جمع پذیرش روزانه در تهران :  6 نفر                          

جمع پذیرش شبانه در تهران : 6 نفر

جمع پذیرش پیام نور :  0                                                    جمع پذیرش بین الملل : 0                                           جمع پذیرش غیرانتفاعی : 0

                   

 

 

 

            نام رشتــه : شیمی- 1203                                                                                           

            نام گــــرایش : آموزش شیمی (گرایش 8)

 

جمع پذیرش در کل کشور در گرایش پیشرانه ها

13 نفر

 

 

جمع پذیرش کل در تهران :  13 نفر                                     جمع پذیرش روزانه در تهران :  10 نفر                        

جمع پذیرش شبانه در تهران : 3 نفر

جمع پذیرش پیام نور :  0                                                    جمع پذیرش بین الملل : 0                                           جمع پذیرش غیرانتفاعی : 0

                     

 

 

 

            نام رشتــه : شیمی - 1203                                                                                        

            نام گــــرایش : پیشرانه ها (گرایش 9)

 

جمع پذیرش در کل کشور در گرایش آموزش شیمی

45 نفر

 

 

جمع پذیرش کل در تهران :  45 نفر                                      جمع پذیرش روزانه در تهران :  36 نفر                       

جمع پذیرش شبانه در تهران : 9 نفر

جمع پذیرش پیام نور :  0                                                      جمع پذیرش بین الملل : 0                                           جمع پذیرش غیرانتفاعی : 0

 

 

 

 

            نام رشتــه : شیمی –1203                                                                                   

            نام گــــرایش : شیمی دریا (گرایش 10)

 

جمع پذیرش در کل کشور در گرایش شیمی دریا 

10 نفر

 

 

جمع پذیرش کل در تهران :  0                                             جمع پذیرش روزانه در تهران :  0                                 جمع پذیرش شبانه در تهران :0

جمع پذیرش پیام نور :  0                                                    جمع پذیرش بین الملل : 0                                           جمع پذیرش غیرانتفاعی : 0

     

 

 

 

            نام رشتــه : شیمی - 1203                                                                                           

            نام گــــرایش : شیمی پلیمر (گرایش 11)

 

جمع پذیرش در کل کشور در گرایش شیمی پلیمر

15 نفر

 

 

جمع پذیرش کل در تهران : 8 نفر                                       جمع پذیرش روزانه در تهران : 4 نفر                           

جمع پذیرش شبانه در تهران : 4 نفر

جمع پذیرش پیام نور :  0                                                    جمع پذیرش بین الملل : 0                                           جمع پذیرش غیرانتفاعی : 0

 

جمع پذیرش رشته درکل کشور: 2650

جمع پذیرش روازنه در رشته درکل کشور:1218

جمع پذیرش شبانه دررشته در کل کشور :572

جمع پذیرش رشته در کل تهران :544

جمع پذیرش روزانه دررشته در کل تهران :335

جمع پذیرش شبانه در رشته در کل تهران :169

 منبع: گزینه آخر
برای بررسی دقیق تر ظرفیت پذیرش طبق کنکور کارشناسی ارشد 90 ، بر روی گرایش مورد نظر کلیک کنید:

ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی گرایش شیمی فیزیک - سراسری 90

ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی گرایش شیمی آلی - سراسری 90

ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی گرایش شیمی معدنی - سراسری 90

ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی گرایش شیمی تجزیه - سراسری 90

ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی گرایش شیمی کاربردی - سراسری 90

ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی گرایش فتوشیمی - سراسری 90

ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی گرایش علوم و فناوری نانو – نانو شیمی - سراسری 90

ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی گرایش آموزش شیمی - سراسری 90

ظرفیت پذیرش پیشرانه های مجموعه شیمی - سراسری 90

ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی گرایش شیمی دریا - سراسری 90

ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی گرایش شیمی پلیمر - سراسری 90

 

 

  عناوين مرتبط :
www.gozineakhar.com

کليه حقوق اين سايت برای موسسه گزینه آخر محفوظ است

برنامه نويسی و حق تکثير اين نرم افزار متعلق به ( اصفهان هاست ) ميباشد