نماد اعتماد الکترونیک

زبان عمومی و تخصصی ارشد

کنکور ارشد

آزمون های متفرقه


ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد علوم دامی – روزانه – سراسری 91

 

1309- مهندسی کشاورزی علوم دامی (کد گرایش 1)
دوره تحصیلی کد محل تحصیل نوع محل تحصیل نام محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه 41711 دانشگاه ارومیه 3 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41712 دانشگاه ارومیه 8 گرایش تغذیه دام
روزانه 41713 دانشگاه ارومیه 4 گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41714 دانشگاه ایلام 2 گرایش تغذیه دام
روزانه 41715 دانشگاه ایلام 4 گرایش طیور
روزانه 41716 دانشگاه بوعلی سینا – همدان 2 فقط مرد – گرایش اصلاح نژاد دام – فاقد خوابگاه
روزانه 41717 دانشگاه بوعلی سینا – همدان 4 فقط مرد – گرایش تغذیه نشخوارکنندگان – فاقد خوابگاه
روزانه 41718 دانشگاه بیرجند 6 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41719 دانشگاه بیرجند 5 گرایش تغذیه دام
روزانه 41720 دانشگاه بیرجند 5 گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41721 دانشگاه تبریز 4 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41722 دانشگاه تبریز 6 گرایش تغذیه دام
روزانه 41723 دانشگاه تبریز 4 گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41724 دانشگاه تربیت مدرس 5 گرایش اصلاح نژاد دام – دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران – کج
روزانه 41725 دانشگاه تربیت مدرس 5 گرایش تغذیه دام – دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران – کج
روزانه 41726 دانشگاه تهران 5 گرایش اصلاح نژاد دام – دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران – کج
روزانه 41727 دانشگاه تهران 4 گرایش پرورش زنبور عسل – دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران – کج
روزانه 41728 دانشگاه تهران 4 گرایش تغذیه طیور – محل تحصیل دانشکده ابوریحان واقع در پاک دشت
روزانه 41729 دانشگاه تهران 4 گرایش تغذیه طیور – محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
روزانه 41730 دانشگاه تهران 5 گرایش فیزیولوژی دام – محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
روزانه 41731 دانشگاه تهران 4 گرایش نشخوارکنندگان – محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
روزانه 41732 دانشگاه جیرفت 7 گرایش تغذیه طیور
روزانه 41733 دانشگاه رازی کرمانشاه 3 فقط زن – گرایش تغذیه دام
روزانه 41734 دانشگاه رازی کرمانشاه 3 فقط مرد – گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41735 دانشگاه رازی کرمانشاه 10 فقط مرد – گرایش تغذیه دام
روزانه 41736 دانشگاه رازی کرمانشاه 3 فقط مرد – گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41737 دانشگاه زابل 11 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41738 دانشگاه زابل 14 گرایش تغذیه دام
روزانه 41739 دانشگاه زنجان 5 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41740 دانشگاه زنجان 7 گرایش تغذیه دام
روزانه 41741 دانشگاه زنجان 4 گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41742 دانشگاه زنجان 3 گرایش مدیریت دامپروری
روزانه 41743 دانشگاه شهرکرد 6 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41744 دانشگاه شهرکرد 5 گرایش تغذیه دام
روزانه 41745 دانشگاه شهرکرد 2 شیوه آموزش محور – گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41746 دانشگاه شهرکرد 1 شیوه آموزش محور گرایش تغذیه دام
روزانه 41747 دانشگاه شهید باهنر – کرمان 6 گرایش تغذیه دام
روزانه 41748 دانشگاه شهید باهنر – کرمان 6 گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد
روزانه 41749 دانشگاه شهید باهنر – کرمان 5 گرایش مدیریت دامپروری
روزانه 41750 دانشگاه شیراز 4 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41751 دانشگاه شیراز 6 گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41752 دانشگاه شیراز 4 گرایش تغذیه دام
روزانه 41753 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 فقط زن – گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41754 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 فقط زن – گرایش تغذیه دام
روزانه 41755 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 فقط زن – گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41756 دانشگاه صنعتی اصفهان 7 فقط مرد – گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41757 دانشگاه صنعتی اصفهان 8 فقط مرد – گرایش تغذیه دام
روزانه 41758 دانشگاه صنعتی اصفهان 6 فقط مرد- گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41759 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- مالاثانی اهواز 9 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41760 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- مالاثانی اهواز 13 گرایش تغذیه دام
روزانه 41761 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- مالاثانی اهواز 10 گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41762 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- ساری 5 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41763 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- ساری 7 گرایش تغذیه دام
روزانه 41764 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- ساری 6 گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41765 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- گرگان 9 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41766 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- گرگان 10 گرایش تغذیه دام
روزانه 41767 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- گرگان 7 گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41768 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین- گرگان 2 گرایش مدیریت دامپروری
روزانه 41769 دانشگاه فردوسی مشهد 4 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41770 دانشگاه فردوسی مشهد 8 گرایش تغذیه دام
روزانه 41771 دانشگاه کردستان 7 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41772 دانشگاه کردستان 10 گرایش تغذیه دام
روزانه 41773 دانشگاه کردستان 6 گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41774 دانشگاه گیلان- رشت 7 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41775 دانشگاه گیلان- رشت 4 گرایش تغذیه دام
روزانه 41776 دانشگاه گیلان- رشت 4 گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41777 دانشگاه لرستان – خرم آباد 12 فقط مرد – گرایش تغذیه دام
روزانه 41778 دانشگاه لرستان – خرم آباد 5 فقط مرد – گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41779 دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 8 گرایش تغذیه وام
روزانه 41780 دانشگاه یاسوج 6 گرایش اصلاح نژاد دام
روزانه 41781 دانشگاه یاسوج 6 گرایش تغذیه وام
روزانه 41782 مجتمع آموزش عالی گنبد 7 گرایش فیزیولوژی دام
روزانه 41783 مجتمع آموزش عالی گنبد 16 گرایش تغذیه وام


نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زبان عمومی و تخصصی ارشد

تولبار اختصاصی سایت

.

Get our toolbar!

پیگیری سفارشات: 09136808048 رد کردن