نماد اعتماد الکترونیک

زبان عمومی و تخصصی ارشد

کنکور ارشد

آزمون های متفرقه


ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد علوم دامی – شبانه – سراسری 91

 

1309- مهندسی کشاورزی علوم دامی (کد گرایش 1)
دوره تحصیلی کد محل تحصیل نوع محل تحصیل نام محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
شبانه 41784 دانشگاه ارومیه 1 گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41785 دانشگاه ارومیه 4 گرایش تغذیه وام
شبانه 41786 دانشگاه ارومیه 2 گرایش فیزیولوژی دام
شبانه 41787 دانشگاه ایلام 2 گرایش تغذیه وام
شبانه 41788 دانشگاه ایلام 3 گرایش طیور
شبانه 41789 دانشگاه بوعلی سینا – همدان 1 فقط مرد – گرایش اصلاح نژاد دام – فاقد خوابگاه
شبانه 41790 دانشگاه بوعلی سینا – همدان 1 فقط مرد – گرایش تغذیه نشخوارکنندگان – فاقد خوابگاه
شبانه 41791 دانشگاه بیرجند 1 گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41792 دانشگاه بیرجند 1 گرایش تغذیه وام
شبانه 41793 دانشگاه تبریز 2 گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41794 دانشگاه تبریز 3 گرایش تغذیه وام
شبانه 41795 دانشگاه تبریز 2 گرایش فیزیولوژی دام
شبانه 41796 دانشگاه تهران 4 گرایش اصلاح نژاد دام – محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
شبانه 41797 دانشگاه تهران 2 گرایش پرورش زنبور عسل – محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
شبانه 41798 دانشگاه تهران 3 گرایش تغذیه طیور – محل تحصیل دانشکده ابوریحان واقع در پاکدشت
شبانه 41799 دانشگاه تهران 2 گرایش تغذیه طیور- محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
شبانه 41800 دانشگاه تهران 4 گرایش فیزیولوژی دام – محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
شبانه 41801 دانشگاه تهران 2 گرایش نشخوارکنندگان – محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج
شبانه 41802 دانشگاه جیرفت 6 گرایش تغذیه طیور
شبانه 41803 دانشگاه رازی کرمانشاه 2 فقط زن – گرایش تغذیه وام
شبانه 41804 دانشگاه رازی کرمانشاه 3 فقط مرد – گرایش تغذیه وام
شبانه 41805 دانشگاه زابل 8 گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41806 دانشگاه زابل 8 گرایش تغذیه وام
شبانه 41807 دانشگاه زنجان 2 گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41808 دانشگاه زنجان 2 گرایش تغذیه وام
شبانه 41809 دانشگاه زنجان 1 گرایش فیزیولوژی دام
شبانه 41810 دانشگاه زنجان 1 گرایش مدیریت دامپروری
شبانه 41811 دانشگاه شهرکرد 2 گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41812 دانشگاه شهرکرد 1 گرایش تغذیه وام
شبانه 41813 دانشگاه شهرکرد 1 گرایش اصلاح نژاد دام – شیوه آموزش محور
شبانه 41814 دانشگاه شهرکرد 1 گرایش تغذیه وام – شیوه آموزش محور
شبانه 41815 دانشگاه شهید باهنر – کرمان 5 گرایش تغذیه وام
شبانه 41816 دانشگاه شهید باهنر – کرمان 5 گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد
شبانه 41817 دانشگاه شهید باهنر – کرمان 4 گرایش مدیریت دامپروری
شبانه 41818 دانشگاه صنعتی اصفهان 1 فقط زن – گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41819 دانشگاه صنعتی اصفهان 1 فقط زن – گرایش تغذیه وام
شبانه 41820 دانشگاه صنعتی اصفهان 1 فقط زن – گرایش فیزیولوژی دام
شبانه 41821 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 فقط مرد – گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41822 دانشگاه صنعتی اصفهان 4 فقط مرد – گرایش تغذیه وام
شبانه 41823 دانشگاه صنعتی اصفهان 3 فقط مرد – گرایش فیزیولوژی دام
شبانه 41824 دانشگاه صنعتی اصفهان 1 فقط زن – گرایش اصلاح نژاد دام- شیوه آموزش محور
شبانه 41825 دانشگاه صنعتی اصفهان 1 فقط زن – گرایش تغذیه وام – شیوه آموزش محور
شبانه 41826 دانشگاه صنعتی اصفهان 1 فقط زن – گرایش فیزیولوژی دام- شیوه آموزش محور
شبانه 41827 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 فقط مرد – گرایش اصلاح نژاد دام- شیوه آموزش محور
شبانه 41828 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 فقط مرد – گرایش تغذیه وام – شیوه آموزش محور
شبانه 41829 دانشگاه صنعتی اصفهان 2 فقط مرد – گرایش فیزیولوژی دام- شیوه آموزش محور
شبانه 41830 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1 گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41831 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1 گرایش تغذیه وام
شبانه 41832 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1 گرایش فیزیولوژی دام
شبانه 41833 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1 گرایش مدیریت دامپروری
شبانه 41834 دانشگاه فردوسی مشهد 2 گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41835 دانشگاه فردوسی مشهد 4 گرایش تغذیه وام
شبانه 41836 دانشگاه گیلان- رشت 3 گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41837 دانشگاه گیلان- رشت 2 گرایش تغذیه وام
شبانه 41838 دانشگاه گیلان- رشت 1 گرایش فیزیولوژی دام
شبانه 41839 دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 4 گرایش تغذیه وام
شبانه 41840 دانشگاه یاسوج 5 گرایش اصلاح نژاد دام
شبانه 41841 دانشگاه یاسوج 5 گرایش تغذیه وام
شبانه 41842 مجتمع آموزش عالی گنبد 3 گرایش تغذیه وام
بین‌الملل 41843 دانشگاه تهران 12 گرایش اصلاح نژاد دام – محل تحصیل واحد بین‌المللی ارس واقع در جلفا


نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زبان عمومی و تخصصی ارشد

تولبار اختصاصی سایت

.

Get our toolbar!

پیگیری سفارشات: 09136808048 رد کردن