نماد اعتماد الکترونیک

زبان عمومی و تخصصی ارشد

کنکور ارشد

آزمون های متفرقه


ظرفیت پذیرش کنکور ارشد ژئوفیزیک – سراسری 91

ا

1202- ژئوفیزیک (کد گرایش 1)

ا

 

دوره تحصیلی کد محل تحصیل نوع محل تحصیل نام محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه 21213 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 7 گرایش زلزله شناسی
روزانه 21214 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 6 گرایش زلزله شناسی (زمین زلزله شناسی مهندسی)
روزانه 21215 دانشگاه اراک 1 گرایش الکتریکی
روزانه 21216 دانشگاه ارومیه 4 گرایش لرزه شناسی
روزانه 21217 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 2 گرایش زلزله شناسی
روزانه 21218 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 2 گرایش ژئوالکتریک
روزانه 21219 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 2 گرایش ژئو مغناطیس
روزانه 21220 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 2 گرایش لرزه شناسی
روزانه 21221 دانشگاه تهران 16 گرایش زلزله شناسی
روزانه 21222 دانشگاه تهران 4 گرایش ژئوالکتریک
روزانه 21223 دانشگاه تهران 4 گرایش ژئو مغناطیس
روزانه 21224 دانشگاه تهران 11 گرایش لرزه شناسی
روزانه 21225 دانشگاه رازی کرمانشاه 2 فقط مرد – گرایش ژئوالکتریک
روزانه 21226 دانشگاه رازی کرمانشاه 5 فقط مرد- گرایش ژئومغناطیس
روزانه 21227 دانشگاه شاهرود 7 گرایش ژئوالکتریک
روزانه 21228 دانشگاه شاهرود 6 گرایش گرانی سنجی
روزانه 21229 دانشگاه شاهرود 4 گرایش لرزه شناسی
روزانه 21230 دانشگاه فردوسی مشهد 6 گرایش زلزله شناسی
روزانه 21231 مرکز مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه-زنجان 12
شبانه 21232 دانشگاه اراک 1 گرایش الکتریکی
شبانه 21233 دانشگاه ارومیه 2 گرایش لرزه شناسی
شبانه 21234 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 2 گرایش زلزله شناسی
شبانه 21235 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 2 گرایش ژئوالکتریک
شبانه 21236 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 2 گرایش ژئومغناطیس
شبانه 21237 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 2 گرایش لرزه شناسی
شبانه 21238 دانشگاه تهران 10 گرایش زلزله شناسی
شبانه 21239 دانشگاه تهران 3 گرایش ژئوالکتریک
شبانه 21240 دانشگاه تهران 3 گرایش ژئو مغناطیس
شبانه 21241 دانشگاه تهران 5 گرایش لرزه شناسی
شبانه 21242 دانشگاه شاهرود 3 گرایش ژئو الکتریک
شبانه 21243 دانشگاه شاهرود 3 گرایش گرانی سنجی
شبانه 21244 دانشگاه شاهرود 2 گرایش لرزه شناسی
شبانه 21245 دانشگاه فردوسی مشهد 3 گرایش زلزله شناسی
پیام نور 21246 دانشگاه مرکز تهران 8 زلزله شناسی
پیام نور 21247 دانشگاه مرکز تهران 15 گرایش زلزله شناسی – شیوه آموزش محور
بین‌الملل 21248 دانشگاه تهران 15 گرایش زلزله شناسی – محل تحصیل واحد بین‌المللی ارس واقع در جلفا


نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زبان عمومی و تخصصی ارشد

تولبار اختصاصی سایت

.

Get our toolbar!

پیگیری سفارشات: 09136808048 رد کردن