نماد اعتماد الکترونیک

زبان عمومی و تخصصی ارشد

کنکور ارشد

آزمون های متفرقه


زبان عمومی:
 

زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد

زبان عمومی ارشد (پیشرفته)

 

 

 

 

 

زبان عمومی پیش نیاز

زبان عمومی ارشد (مقدماتی)

 

 

 

 

 

GE

زبان عمومی ارشد پزشکی

 

 

 

 

 

 

گروه علوم انسانی:

 

زبان تخصصی روانشناسی

زبان تخصصی روانشناسی

 

 

 

 

 

زبان تخصصی حقوق

زبان تخصصی حقوق

 

 

 

 

 

زبان تخصصی علوم اجتماعی

زبان تخصصی علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

زبان تخصصی علوم تربیتی 1

زبان تخصصی علوم تربیتی 1

 

 

 

 

 

زبان تخصصی علوم تربیتی 2

زبان تخصصی علوم تربیتی 2

 

 

 

 

 

زبان تخصصی علوم تربیتی 3

زبان تخصصی علوم تربیتی 3

 

 

 

 

 

زبان تخصصی مجموعه مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

 

 

 

 

 

زبان تخصصی مدیریت اجرایی

زبان تخصصی مدیریت اجرایی

 

 

 

 

 

GE

زبان تخصصی MBA

 

 

 

 

 

زبان تخصصی حسابداری

زبان تخصصی حسابداری

 

 

 

 

 

زبان تخصصی کتابداری

زبان تخصصی کتابداری

 

 

 

 

 

زبان تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی

زبان تخصصی علوم ارتباطات

 

 

 

 

 

زبان تخصصی جغرافیا

زبان تخصصی جغرافیا

 

 

 

 

 

زبان تخصصی علوم اقتصادی

زبان تخصصی علوم اقتصادی

 

 

 

 

 

زبان تخصصی تربیت بدنی

زبان تخصصی تربیت بدنی

 

 

 

 

گروه علوم پایه:

 

زبان تخصصی فیزیک

زبان تخصصی فیزیک

 

 

 

 

 

زبان تخصصی مجموعه شیمی

زبان تخصصی مجموعه شیمی

 

 

 

 

 

GE

زبان تخصصی علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

زبان تخصصی زیست شناسی گیاهی

زبان تخصصی زیست شناسی

(گیاهی)

 

 

 

 

 

زبان تخصصی زیست شناسی جانوری

زبان تخصصی زیست شناسی

(جانوری)

 

 

 

 

 

زبان تخصصی زیست شناسی دریا

زبان تخصصی زیست شناسی

(دریا)

 

 

 

 

گروه فنی مهندسی:
 

زبان تخصصی مهندسی مکانیک

زبان تخصصی مکانیک

 

 

 

 

 

زبان تخصصی مهندسی صنایع

زبان تخصصی صنایع

 

 

 

 

 

زبان تخصصی مهندسی نفت

زبان تخصصی نفت

 

 

 

 

 

spEE

زبان تخصصی برق

 

 

 

 

 

زبان تخصصی مهندسی مواد

زبان تخصصی مواد

 

 

 

 

 

زبان تخصصی مهندسی شیمی

زبان تخصصی مهندسی شیمی

 

 

 

 

 

زبان تخصصی ارشد عمران

زبان تخصصی عمران

 

 

 

 

 

زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر

زبان تخصصی کامپیوتر

 

 

 

 

 

Copy of 04

زبان تخصصی IT

 

 

 

 

 

زبان تخصصی نانومواد

زبان تخصصی نانومواد

 

 

 

 

 

زبان عمومی پیش نیاز

زبان تخصصی فرآوری وانتقال گاز

 

 

 

 

 

GE

زبان تخصصی IT

 

 

 

 

گروه کشاورزی:
 

زبان تخصصی علوم خاک

زبان تخصصی علوم خاک

 

 

 

 

 

زبان تخصصی زراعت و اصلاح نباتات

زبان تخصصی زراعت

 

 

 

 

 

زبان تخصصی منابع طبیعی چوب

زبان تخصصی منابع طبیعی چوب

 

 

 

 

 

زبان تخصصی شیلات

زبان تخصصی شیلات

 

 

 

 

 

زبان تخصصی علوم باغبانی

زبان تخصصی علوم باغبانی

 

 

 

 

 

زبان تخصصی جنگلداری

زبان تخصصی جنگلداری

 

 

 

 

 

زبان تخصصی کشاورزی اب

زبان تخصصی کشاورزی آب

 

 

 

 

 

زبان تخصصی علوم دام و طیور

زبان تخصصی دام و طیور

 

 

 

 

 

زبان تخصصی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری

زبان تخصصی آبخیزداری

 

 

 

 

زبان تخصصی کشاورزی اب

زبان تخصصی صنایع غذایی

 

 

گروه هنر:
 

زبان تخصصی طراحی شهری

زبان تخصصی طراحی شهری

 

 

 

 

 

زبان تخصصی ارشد معماری

زبان تخصصی معماری

 

 

 

 

 

زبان تخصصی هنرهای ساخت و معماری

زبان تخصصی هنرهای ساخت

 

 

 

 

 

زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد

زبان تخصصی هنرهای تصویری

 

 

 

 

 

زبان عمومی پیش نیاز

زبان تخصصی هنرهای موسیقی

 

 

 

 

 

GE

زبان تخصصی هنر

 

 

 

 

گروه دامپزشکی:
 

زبان تخصصی انگل شناسی

زبان تخصصی انگل شناسی

 

 

 

 

 

زبان تخصصی بافت شناسی

زبان تخصصی بافت شناسی

 

 

 

 

 

زبان تخصصی فیزیولوژی

زبان تخصصی فیزیولوژی

 

 

 

 

 

زبان تخصصی قارچ شناسی

زبان تخصصی قارچ شناسی

 

 

 

 

 

زبان تخصصی حشره شناسی

زبان تخصصی حشره شناسی

 

 

 

 

 

زبان تخصصی ایمنی شناسی

زبان تخصصی ایمنی شناسی

 

 

 

 


زبان عمومی و تخصصی ارشد

تولبار اختصاصی سایت

.

Get our toolbar!

پیگیری سفارشات: 09136808048 رد کردن